OBOS blir ny forretningsførar

OBOS har kjøpt Janor Eiendom og overtek drifta med alle tilsette og alle kundane.

D.v.s. at sameiga blir med over til OBOS frå 1. juli 2012.

Janor har forsikra oss om at vi vil få same vilkår som tidlegare, d.v.s. at prisane ikkje vil auke som fylgje av overføringa til OBOS. Vi vil ha dei same kontaktpersonane i OBOS som vi har hatt til no hos Janor.

Oppkjøpet gjer at vi får tilgang til ei rekkje ulike tenester hos OBOS, bl.a. sakshandsamingssystem, elektronisk bilagshandtering, betre rekneskapssystem o.s.v. Dette er ein stor fordel for oss.

Informasjon fra forretningsfører til hver enkelt seksjonseier

VIKTIG INFORMASJON

Janor Eiendom AS er i dag forretningsfører for ditt boligselskap.

For å gi selskapene / styrene et bedre tilbud, samtidig som styrene får mulighet for tilgang til elektronisk bilagshåndtering, styreportal, HMS etc. vil Janor Eiendom AS sammenslås med OBOS Eiendomsforvaltning AS, med flytting til Obos Eiendomsforvaltning AS pr. 1. juli 2012.

OBOS Eiendomsforvaltning AS vil opprettholde de avtaler som ditt boligselskap allerede har med Janor Eiendom AS. De ansatte i Janor Eiendom AS vil fortsette sine arbeider i OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Felleskostnadene

Du vil få tilsendt giroer for annet halvår 2012 fra OBOS Eiendomsforvaltning AS. Det er viktig at disse giroene benyttes for innbetaling av felleskostnader for perioden.

VIKTIG: Avtalegiro eller faste oppdrag:

Vi ber om at eksisterende avtalegiro eller avtale om faste oppdrag til ditt boligselskap v/Janor Eiendom AS avsluttes i juni 2012, etter at juni innbetalingen er foretatt.

Ønsker du å fortsette med avtalegiro eller faste oppdrag for innbetaling av felleskostnader for andre halvår 2012, MÅ NY AVTALE INNGÅS hos din bankforbindelse. Informasjonen som må oppgis fremgår av giroene du mottar fra OBOS Eiendomsforvaltning AS, i juni 2012, med betalingsmottaker, bankkontonummer og KID-nummer. Inntil avtalegiroen blir virksom må du selv sørge for at fellesutgiftsbetalingen blir gjennomført.

E- faktura.

Vi håper dette snart kan tilbys.

Andre spørsmål

Eventuelle henvendelser tilknyttet ovennevnte rettes til Janor Eiendom AS, tlf: 22 39 64 40.

Vi ser fram til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Janor Eiendom AS

REIDUN GRODÅS

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.