Nytt ringeklokkeanlegg

Årsmøtet i mars 2018 fattet i forbindelse med behandling av budsjettet, vedtak om ekstra innbetaling for nytt ringeklokkeanlegg. Seksjonseierne betalte inn beløpet i juni. Styret har innhentet fire tilbud og valgt å gå for Hemer som leverandør.  Styret har valgt et Aiphone GT porttelefoni/dørtelefoni med lyd. Innbetalingene i juni dekker kostnadene til anlegget.

Det nye ringeklokkeanlegget blir montert i slutten av oktober/begynnelsen av november. Styret kommer tilbake med mer nøyaktig informasjon om når de kommer til din/deres leilighet.

Seksjonseiere som ønsker det kan betale ekstra for å få et svarapparat med videomonitor (bilde). Ekstrakostnad for svarapparat med video er kr. 3 200,- inkludert moms. Det blir sendt ut eget informasjonsskriv med bestillingsskjema for dette.

Ønsker du det montert til den prisen må det gjøres samtidig med at resten av ringeklokkeanlegget monteres. Styret må eventuelt ha skriftlig beskjed innen 11. oktober 2018.

Det er mulig å få ettermontert video, men prisen vil da være kr. 5 300,- inkl. mva (med forbehold om fremtidige prisøkninger fra leverandør).

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.