Nyhetsbrev fra SIO om Blindernveien 6

Arbeidene med å legge om vann- og avløpsledninger langs Blindernveien, ned til det lysregulerte fotgjengerkrysset og videre ned stikkveien mot skolen og NRK, pågår fortsatt. Omkobling skjer først senere i høst og de berørte vil bli varslet ca. en uke før omkoblingen finner sted.

Fra uke 41 begynner støpearbeidene. Fra da av vil det bli en periode der biler med betong skal inn på byggeplassen. Det er spesielt i uke 41-43 det vil være stor aktivitet. Antall leveranser av betong vil avta utover i november men vil pågå også i desember Stikkveien vil bli benyttet til betongbiler ut fra byggeplass.

I forbindelse med skolestart opprettholder vi pause i leveransene og dermed kjøring inn til byggeplassen. Beredskapen med trafikkvakter opprettholdes i samme omfang som tidligere.

Henvendelser til prosjektet sendes: epost@sio.no

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.