Nye vaskerier i kjelleren, salg av de gamle

Arbeid med vaskerier i fyrrom

Styret har innhentet tilbud og valgt firma til å gjennomføre bygging og etablering av vaskeri i fyrrommene. Hammertime bygg AS skal gjennomføre tømrer- og rørarbeider og Sinus Elektro AS skal ta elektriske arbeider. Begge firma er godt kjent med byggene våre.

Hammertime starter arbeidet med vaskeri i Blindernveien 2 mandag 24. mars, og gjennomfører arbeider i Blindernveien 4 etterpå. Beregnet byggetid totalt er ca 4 uker.

Sinus Elektro vil utføre de elektriske arbeidene i perioden 28. april til ca 8. mai. Ferdigstillelse av vaskeriene i fyrrommene vil etter planen være ca 10. mai.

Kjetil Johansen og Ingrid Modig i styret følger opp arbeidene med vaskeriene, innkjøp av nye maskiner og tørkeskap, samt flytting av rulle.

Salg av vaskerilokaler

De gamle vaskeriene legges ut for salg i uke 13.

Det blir visninger etter avtale.

Nordvik og Partners v/ Bård Drivdal er megler. Kontaktperson i styret er Anine Terland.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.