Nye varmefordelingsmålere

doprimo 3 radio varmemålerAlle radiator- og vannmålerne i Blindernveien 2 og 4 skal skiftes. Se nøyaktige tidspunkt i tabellen nedenfor.

Beboerne må være hjemme på utskiftingstidspunktet, eller låne bort nøkkel til nabo eller et styremedlem (heng opp lapp på døra med hvem som har nøkkel), slik at Ista kommer til leiligheten for å gjøre utskiftingen.

Det blir varslet godt i forkant av målerbyttet. I avtalen mellom sameiene og Ista er det inkludert 2 varslede forsøk på å få tilgang til leilighetene. Dersom Ista ikke får tilgang etter å ha forsøkt 2 ganger, vil Ista avtale utskifting direkte med hver sameier. Dette ekstrabesøket vil faktureres den enkelte seksjonseier etter medgått tid, både for besøket og tiden det tar å få avtalt besøk. Unngå denne ekstrakostnaden ved å være hjemme ved de ordinære rundene.

Blindernveien 2
Etasje Dato for utskifting Klokkeslett
1 Mandag 14.02.11 08:00-11:00
2 Mandag 14.02.11 11:00-13:00
3 Mandag 14.02.11 13:00-17:00
4 Tirsdag 15.02.11 08:00-11:00
5 Tirsdag 15.02.11 11:00-13:00
6 Tirsdag 15.02.11 13:00-17:00
7 Onsdag 16.02.11 08:00-11:00
8 Onsdag 16.02.11 11:00-13:00
9 Onsdag 16.02.11 13:00-17:00
10 Torsdag 17.02.11 08:00-11:00
11 Torsdag 17.02.11 11:00-14:00
Blindernveien 4
Etasje Dato for utskifting Klokkeslett
1 Mandag 21.02.11 08:00-11:00
2 Mandag 21.02.11 11:00-13:00
3 Mandag 21.02.11 13:00-17:00
4 Tirsdag 22.02.11 08:00-11:00
5 Tirsdag 22.02.11 11:00-13:00
6 Tirsdag 22.02.11 13:00-17:00
7 Onsdag 23.02.11 08:00-11:00
8 Onsdag 23.02.11 11:00-13:00
9 Onsdag 23.02.11 13:00-17:00
10 Torsdag 24.02.11 08:00-11:00
11 Torsdag 24.02.11 11:00-14:00

Nøyaktig måling med full sporbarhet

Vi fikk elektroniske vannmålere for noen år siden. Disse målerne skal også skiftes nå, slik at alle målerne «snakker samme språk» og fungerer på samme system.

De nye varmefordelingsmålerne er elektroniske og utstyrt med radiosender. Den årlige avlesingen og justeringen av målerne opphører, måleverdiene overføres automatisk til Ista en gang i uka.

De elektroniske målerne er mer nøyaktige enn de gamle. Måleren blir ikke påvirket av eksterne varmekilde eller «sommer-fordampning», og tilfredsstiller kravene i Norsk Standard for elektroniske varmefordelingsmålere (NS834). Tilltatt avvik i standarden er ±4% under normal drift. Måleren lagrer verdier for flere år, og man kan alltid etterprøve avregningen som er utført. Dette er en stor fordel sammenlignet med fordampningsmålerne vi har i dag, som både er unøyaktige og ikke har lagret historikk.

På sikt vil vi også få tilgang til nettsider der hver seksjonseier kan sjekke sitt eget forbruk fortløpende. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte.

Varmeregnskapet har til nå fulgt fyringssesongen, slik at det har vært avregning av over-/underforbruk på hver sommer. Avregningstidspunktet flyttes nå til 1. januar, dette gjør at kostnadsfordelingen mellom hver seksjonseier blir helt nøyaktig. Seksjoneeierne vil motta avregning i april eller mai, mot i dag september/oktober.

Best av alt: Reduserte driftskostnader betaler målerbyttet!

Etter intense forhandlinger mellom styret og Ista, har Ista besluttet at de spanderer alle de nye målerne (prisen er ca 400 kr for hver måler, men vi får altså disse gratis). Seksjonseierne slipper unna med å betale for monteringen (maksimalt 800 kr), dette gjøres over varmeregnskapet. I tillegg mer enn halveres den årlige serviceavgiften, slik at de nye målerne vil være innspart i løpet av 1,5 år.

Mer informasjon

Følg med på oppslag i første etasje. Tidspunktene for utskifting kan endre seg, og det informeres kun via oppslag.

Har du spørsmål om målerne og systemet kan du ta kontakt med Ista på telefon 22885900 eller firmapost@ista.no.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.