Nye parkeringsrutiner

Årsmøtet 14. mars 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er gule og festet i bilvinduet) og gjesteparkeringskort opphører.

Styret har besluttet at nye rutiner innføres fra 1. juni 2016. Nye parkeringskort vil gjelde fra 1. juni. Ut juni måned vil også nåværende gjesteparkeringskort gjelde. De nye parkeringskortene må hentes ved personlig oppmøte og kvittering.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.