Nye parkeringsplasser utenfor B4

Det vises årsmøtevedtak om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet.
Utenfor B4 skal nye plasser etableres ved innkjøringen til B4 fra Blindernveien.
Etter befaringer med mulige leverandører ser styret behov for noe justering av innkjøring og plassering av parkeringsplassene (se vedlagte skisse).
Styret gir nå seksjonseierne mulighet til eventuelle innspill på justeringen før arbeidet starter opp rett etter påske.

Styrets begrunnelser for justeringene:
– Det store treet og syrinbusken kan bli stående
– Vi får fem parkeringsplasser, ikke fire som tidligere anslått
– Mindre biltrafikk nær blokka
– Skjerming mot blokka med liten mur og buskene som flyttes inn
– Redusert gangtrafikk helt nær veggen (stenges helt)

Frist for eventuelle innspill til styret er 3.april

Justert nye parkeringsplasser ved B4

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.