Utbygging i Blindernveien 6

Bystyret vedtok ny reguleringsplan for Blindernveien 6 (rett ved siden av Blindernveien 4) 9. juni 2010. Sameiene fikk brev om den nye reguleringsplanen 7. august 2010.

Den nye reguleringsplanen vil føre til store endringer i nærmiljøet, særlig for beboerne i Blindernveien 4.

Blindernveien 6 blir omregulert til:

  • Byggeområde for boliger
  • Byggeområde for kontor, offentlige bygninger og allmennyttig formål (undervisning og barnehage) – Felt A
  • Byggeområde for offentlige bygninger og allmennyttig formål (skole og barnehage) – Felt C
  • Byggeområde for offentlige bygninger (kringkasting) – Felt B
  • Offentlig trafikkområde (vei og fortau)
  • Spesialområder bevaring – offentlige bygninger og allmennyttig formål (barnehage)
  • Fellesområde (felles avkjørsel, felles gangareal)

De høyeste byggene vil bli om lag like høye som 6. etasje i Blindernveien 4, og vil ligge på parkeringsplassen som blir brukt av NRK i dag.

Det er usikkert når utbygginga vil starte. Opplysningsvesenets fond (som eier felt A og B) vil ikke starte utbygging før de har leietakere til byggene. Dersom de får leietakere i løpet av året, vil utbygging tidligst starte sommeren 2011.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.