Norsk Brannvern kontroll 8. september

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.

Full gjennomgang som tidligere: Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

Ekstraordinær viktig sjekk: Kontroll av brannluke og brannstige på balkong.

Kontrollen er satt til:Onsdag 08. September kl. 14.00-21.00

Tidspunket er som dere kan se, over mange timer slik at alle kan være hjemme innenfor tidsrammen.

Vi oppfordrer alle til å være hjemme slik at kontrollen kan utføres. Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, sett brannslukningsapparat utenfor døren for kontroll. Det vil bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00–14:00, man-tors.

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

Mvh,

Styret og Norsk Brannvern

blindernveien.no ble sist oppdatert 31.8.2021.