Montering av nytt ringeklokkeanlegg 19. november (B2) og 21. november (B4)

Hemer lås og dørtelefon AS monterer nytt ringeklokkeanlegg:

  • Blindernveien 2 mandag 19. november fra kl. 8 og hele dagen
  • Blindernveien 4 onsdag 21. november fra kl. 8 og hele dagen

Hemer trenger tilgang til leilighetene fortløpende gjennom hele dagen.

Kan du ikke være tilstede må du avtale med en nabo eller ta kontakt med styret

for avtale om levering av nøkkel til leiligheten.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.