Litt om fremdrift – Blindernveien 6

SIO har informert om uforutsette utforinger med Vann- og avløpsetaten knyttet til omlegging av vannledninger i forbindelse med byggingen av nye studentboliger. Dette fører til noe forsinkelse av oppstart. De kan ikke anslå når de kommer i gang.

 

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.