Kontroll og råd om brannsikkerhet i leilighetene i oktober

Sameiet har avtale med Norsk brannvern om kartlegging av og råd/veiledning om brannsikkerheten i sameiet. De vil utføre enkle kontroller i leilighetene som å teste og bytte batteri i røykvarslere og kontroll av brannslukkere. Dette er en del av systematisk arbeid for økt brannsikkerhet i sameiet. 

Norsk brannvern kommer på befaring mandag 15. oktober og tirsdag 23. oktober mellom kl. 17.00 – 21.00.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige leiligheter.

Er du ikke hjemme noen av dagene, gjør avtale med en nabo eller kontakt styret på e-post: styret@blindernveien.no, eventuelt styreleder Anine Terland på mobil: 980 17780.

Norsk Brannvern kan eventuelt kontaktes på post@norskbrannvern.no

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.