Jakt på lekkasjer!

Det er mye som tyder på at det er én eller flere mindre lekkasjer i både Blindernveien 2 og 4.
Styret har forsøkt å få lokalisert disse ved hjelp av håndverkere, men har foreløpig ikke funnet noe.

Styret ber derfor om at alle beboere sjekker følgende:

  • Alle radiatorkraner og rørkoplinger til radiatorene.
  • Målepunktet for forbruksvann (der måleren til hver enkelt leilighet sitter).
  • Andre rør og koplingspunkter i leiligheten.

Kjenn etter med hånden om du kjenner fuktighet på noen av disse stedene. Det kan alltid være litt kondens på slike rør uten at det er farlig, men dersom det er «perler» med vann kan det tyde på en liten lekkasje.

Fyll ut skjemaet nedenfor når du har utført kontrollen.

Årsaken til at styret mistenker at det er lekkasjer er det stadig er dårlig med varme i de øverste etasjene slik at anlegget må etterfylles. På sikt kan slike lekkasjer føre til at varmeanlegget vil ruste opp, noe som vil bli svært kostbart.

Styret arbeider med en overordnet vedlikeholdsplan for byggene for de neste årene, og vil gjerne ha oversikt over eventuelle lekkasjer og andre problemer slik at denne kan innarbeides i planene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.