Innkalling til sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Sameiermøtet avholdes mandag, 6. mars 2017 kl. 18.

Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakt vedlagt årsmøtepapirene.

1. KONSTITUERING.

2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016. 

4. STYRETS HONORAR FOR 2016.

5. ETABLERING AV NYE PARKERINGSPLASSER.

6. HUSORDENSREGLER. 

     6.1 Felles husordensregler for Sameiet Blindernveien 2 og 4.

     6.2. Forslag om å endre husordensregel om tidspunkt for arbeid på lørdag.  

7. VEDLIKEHOLDSPLAN.

8. BUDSJETTFORSLAG FOR 2017. 

9. VALG TIL STYRE, VASKERIKOMITE, HAGEKOMITE OG VALGKOMITE. 

Du finner sakspapirene her

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.