Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Dagsorden:

1. Konstituering

Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Etablering av nye parkeringsplasser

Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Bruk fullmaktsskjema som er vedlagt utsendte sakspapirer eller hent fullmaktsskjema

Sakspapirer til sameiermøtet kan du lese her 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.