Innbrudd i Blindernveien 4

Det ble i forrige uke (torsdag 17.9) oppdaget at det har vært innbrudd i Blindernveien 4. Uvedkommende har brutt opp to dører i vaskeriet, en dør fra vaskeriet og inn i sykkelboden, og døren til sikringsskapet i gangen i vaskeriet.

Styret ber derfor beboerne sjekke bodene sine. Styret minner om viktigheten av å holde dørene stengt slik at uvedkommende ikke kommer inne. Låsene vil bli reparert i dag mandag 21.9

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.