Informasjon om oppgradering av internett

Før nyttår inngikk vi en ny avtale med Telia for å bedre internett i sameiet. Dette innebærer blant annet at det legges fiberkabel til blokkene og at nettinfrastrukturen (elektronikken) inne i blokkene byttes ut. Seksjonene fikk i januar tilsendt nye rutere, og nå er tiden kommet for oppgraderingen av infrastrukturen ute i blokkene. Styret har gjennomgått prosjektet med Telia, og har fått opplysninger om alle videre steg i prosessen. Det vil være en kortvarig oppgradering, som ikke vil innebære mye støy.

I seksjonene

Antennekontakter for internett byttes i alle seksjoner 9–10 februar. Det er lagt et oppslag utenfor dørene til alle seksjone med info fra SWE som skal foreta byttet. Merk følgende fra skrivet:

Det er viktig at noen er tilstede til angitt tidspunkt. Hvis antennekontakten ikke byttes vil ditt gamle utstyr kunne forstyrre internett- og TV-signalet både for deg og naboene dine.Dersom ingen er hjemme og installasjonen ikke blir utført på angitt tid, kan det påløpe ekstra kostnader for deg.For at installasjonen skal gå raskest mulig setter vi pris på om møbler etc. ryddes bort fra området der antennekontakten(e) er montert. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av våre montører kan være fremmedspråklige.


Det vil bli utført et «oppsamlingsheat» hvis noen ikke har mulighet til å være hjemme, men vi anbefaler på det sterkeste at dette følges opp allerede i første runde.

NB: Det er bare antennekontaktene som skal byttes – ikke kablene i veggen.

Inne i blokkene

Mandag til torsdag i neste uke (7–10 februar) vil det gjøres arbeid på nodene (i 11. etg) og i boksene i oppgangen (4 bokser i hver blokk). Dette skal i utgangspunktet ikke være støyende arbeider.

Sykkelboden, B4

Et nytt inntaksskap for telesignalene vil settes i sykkelboden i B4. Dette skal settes i et av hjørnene, innenfor stativene i det innerste rommet (antagelig i den lille «kroken» innerst til venstre når man kommer inn døra). Det vil derfor bli nødvendig å flytte ut en del sykler når dette arbeidet skal utføres. Selve plasskapasiteten vil ikke endres vesentlig. Oppsettingen av skapet vil finne sted i løpet av februar. Informasjon vil sendes til beboerne i B4 når syklene må flyttes.

Graving og trekking av fiberkabel ved B4

Det skal graves en kabel fra Blindernveien til B4. Denne vil gå over parkeringsplassen, opp veien mot søppelrommet, og så inn mot bygningen. Kabelen legges opp fra grunnen ved siden av den eksisterende koax-kabelen, og langsmed oppunder fasaden. Den vil ikke være synlig. Det må borres ett hull gjennom veggen og inn i sykkelboden. Dette vil være ett kortvarig støyende arbeid. Gravingen vil finne sted i løpet av februar. Det skal i teorien ta bare én til to dager, og vil medføre at vi må frigi to eller fire parkeringsplasser i graveperioden (det skal være plass nok til å parkere ved B2).

Trekking av ny internettkabel mellom blokkene

Vi har i dag to luftbårne kabler mellom blokkene. Den ene av disse skal byttes ut. Det skal også byttes luftkabel mellom B2 og blokkene i Kirkeveien. Dette arbeidet vil innebære arbeid på taket. Det er kortvarig. Arbeide vil finne sted så snart det ikke er snø og is på taket.


Tidvis utkobling av internett

I de øyeblikkene nettpunktene kobles om vil det bli midlertidig stans i internett. Hver enkelt eier vil få SMS om hvilke tidspunkt som vil gjelde for de ulike seksjonene. Stansen skal være kortvarig. Det vil antagelig bli tre runder med stans: ved omkobling fra koax til fiber i B4, når den nye kablene kobles på mellom B2 og B4, samt i det den nye antennekontakten tas i bruk inne i seksjonene.

mvh Styret

Trase for graving

blindernveien.no ble sist oppdatert 2.2.2022.