Informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8

Styret har mottatt følgende informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8:

Hei!
Oversender grov fremdriftsplan for anleggsgartner arbeidene på Marienlyst Skole. Som dere ser av denne vil disse arbeidene pågå fra dd. og frem til 08.08.18. Det vil også pågå arbeider i juli måned. Det er ikke planlagt helg jobbing.
Arbeidene som utføres i denne perioden er i kategori «normal anleggsstøy» og vi vil holde oss innenfor de reglene som gjelder for «normal anleggsstøy». Disse reglene er dere informert om, men gi meg en tilbakemelding om dere trenger ytterligere info.
Treffer vi f.eks. på fjell som må pigges/sprenges, må dette varsles særskilt og i rimelig god tid før utførelse. Det vil være mest anleggstrafikk i starten hvor vi laster ut masser – deretter vil det være en noe roligere periode hvor vi tilrettelegger for konstruksjoner – mot slutten vil anleggstrafikken øke igjen når vi kjører til nye masser.
Mye av arbeidet vil foregå på vestsiden av ny skolebygning, og vi regner med at vårt nye bygg tar mye av støyen opp til dere. Arbeidene på vestsiden vil pågå først i perioden.
Håper dere kan ha tålmodighet med oss frem til 08.08.18 og ta kontakt om dere har behov av ytterligere info.

Mvh
Frode
Frode Grønning
Prosjektleder
Mobil: +47 468 46 085
Sentralbord: +47 72 90 17 00
E-post: frode.gronning@hent.no
www.hent.no

Fremdriftsplan Utomhus Marinlyst. Grov skissert pr 10.04.18

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.