Informasjon angående utskiftning av entredører

Det vises til tidligere informasjon vedrørende skifte av entredører. Bestillingen på dørene har blitt forsinket. Dette skyldes i det vesentligste at arbeidet med slusedørene må ferdigstilles først. Dette arbeidet er i den avsluttende fasen. Tilbudet på entredører som er mottatt fra DVS gjelder frem til nyttår, og leveringstiden på dørene er 8 uker. Dette betyr at arbeidet kan starte i februar. Dersom dørene blir bestilt i løpet av desember.

Det er fremdeles en del seksjonseiere med gamle entredører, som ikke har meldt sin interresse for nye entredører. Styret gjør oppmerksom på at det er den enkelte seksjonseiers ansvar at entredøren tilfredsstiller de kravene som til enhver til gjelder. OBRE uttaler følgende til styret:

Om dørene er av en slik karakter at en brann i en av leilighetene vil medføre at røyk- og branngasser sprer seg til trapperom, kan dette få så store konsekvenser at de som oppholder seg i bygningen blir hindret i å komme seg i sikkerhet. Dette er et ansvar som hver enkelt selveier har ansvaret for.

Dersom du ønsker å bli med på sameiets felles bestillig av nye entredører, må du gi beskjed til styret innen 30.november 2009 enten via epost, eller en lapp i styrets postkasse.

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.