Heisen i B2 står

Heisen står igjen i B2. Euroheis er kontaktet. 

Vi minner om at heisen IKKE må overbelastes. Ved uforsiktighet kan bruker bli erstatningsansvarlig. Det vises til husordensreglene § 8 hvor det står: 

Heisene har vektbegrensning, følg anvisningene på heisene. Fire voksne i heisen, er en god regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. Ved inn og utflytting er det viktig å unngå overbelastning. Erstatningsansvar ved heisstopp pga. overbelastning påhviler bruker, jfr. § 2 i vedtektene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.