Skisse til ny hage rundt B2 og B4

Hagekomitéen har levert forslag til hvordan hagen og resten av uteområdet rundt B2 og B4 kan bli i årene som kommer. Det er tegnet inn nye parkeringsplasser, bedre søppelhåndtering og nye planter.

Hagekomitéen består av Mari Sørli, Hanne Skallerud, Agnes Heen og Anne Sælebakke. De har fått hjelp av landskapsarkitektstudent Kristin Moxnes på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) til å lage planen.

hageplan

 

Parkering, sykkelboder, søppel og mer!

Planen omfatter alle utearealene til sameiene Blindernveien 2 og 4. I planen er det tegnet inn ni nye parkeringsplasser, to sykkelboder, skjulere til papirdunker, samt oppgradert trapp og inngangsparti ved B2, og gangstier.

Parkeringsplassene er til erstatning for plassene vi mister når utbyggingene i Blindernveien 6 starter.

Planen inneholder også forslag til beplanting: nye staudefelt, skjermende hekker inntil blokkene og nytt buskfelt mot Blindernveien.

Kom med innspill!

Planen er tenkt gjennomført over flere år – alt skal ikke gjøres på én gang, men er en langsiktig plan for uteområdet.

Dette er bare et foreløpig utkast. Det endelige utkastet blir lagt fram for årsmøtet i sameiene for vedtak.

Ta kontakt med en i hagekomitéen direkte eller bruk skjemaet nedenfor for å gi dine innspill.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.