Dyrt å bruke fjernvarme fra Hafslund

Oppdatering 30.1.2013: Forbrukerinspektørene på NRK har laget et helt program om fjernvarmepriser, basert på erfaringene våre. Se programmet i Nett-TV.

 

Det er svært sjelden at styret for sameiene skriver debattinnlegg, men de siste prisjusteringene til Hafslund har ført til at styret har sendt følgende debattinnlegg til Aftenposten:

DYRT Å BRUKE FJERNVARME FRA HAFSLUND

aftenposten-fjernvarmeHafslund har justert prisene på fjernvarme, og for de fleste større borettslag og sameier vil det i praksis være langt dyrere med fjernvarme enn elektrisk oppvarming.

Hafslunds priser på fjernvarme er nå fastsatt til å ligge bare 5 prosent under vanlig strømpris, men har tilleggskostnader som gjør at fjernvarme i praksis blir langt dyrere.

I vårt tilfelle – et boligsameie med 88 leiligheter på Marienlyst i Oslo – betyr Hafslunds prismodell at fjernvarme trolig koster flere hundre tusen kroner mer hvert år enn elektrisk oppvarming. Dette har flere årsaker: Vi har, som de fleste andre større boligselskap, felles vannbåren oppvarming via radiatorer. For å varme opp radiatorene må hele anlegget kjøres i gang, og det går tapt mye varme i rør og vegger før varmen kommer fram til leilighetene. Elektriske panelovner kan styres langt mer nøyaktig, og det er lettere for hver enkelt beboer å kontrollere sitt eget forbruk. Oppvarming med fjernvarme er altså mindre effektivt enn å bruke strøm.

Det koster også langt mere å vedlikeholde vannbåren varme enn elektriske panelovner. Bare i sameiene våre har vi brukt nesten 1,5 millioner kroner på vedlikehold av fjernvarme- og radiatoranlegget de siste to årene. I tillegg kommer kostnader ved lekkasjer og lignende driftsproblemer.

Fjernvarmesentralene har også vist seg å være ustabile og føre til problemer for brukerne. I fjor gjorde en feil på Hafslunds styringssystem for fjernvarmeanlegget at det gikk ut kokende vann (!) i springen til enkelte av beboerne våre.

Oslo kommune eier over halvparten av aksjene i Hafslund, og prisen på fjernvarme er etter det vi forstår i stor grad politisk fastsatt. Det er tankevekkende at Hafslund har prismodeller som gjør at miljøvennlig fjernvarme i praksis blir langt dyrere å bruke enn elektrisk oppvarming, og det er tankevekkende at ikke bystyret eller ansvarlig byråd sørger for at det også finnes økonomiske insentiver til å velge det mest miljøvennlige alternativet. Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvarmingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning.

Erik Bolstad
styreleder for boligsameiene Blindernveien 2 og 4

Last ned debattinnlegget i Aftenposten (PDF).

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.