Foreløpig plan for Blindernveien 8 – Marienlyst skole

Undervisningsbygg har fått i oppdrag fra Utdanningsetaten å økt kapasiteten på Marienlyst skole, hvor kapasiteten i dag er overskredet. Utvidelsen er besluttet lagt til tomten der Blindernveien skole ligger i dag, Blindernveien 8. Blindernveien skole, som er en byomfattende spesialskole, skal flytte inn i nye lokaler ved Kringsjå skole juni 2016.

Blindernveien 8 skal deretter rives og erstattes med et nybygg tilhørende Marienlyst skole. Nybygget skal inneholde:

  • 10 klasserom for til sammen 300 elever med tilhørende hjemmeområder og grupperom
  • 2 kontorer for rådgiver og sosiallærer
  • Arbeidsplasser for tilhørende lærere

Foreløpig fremdriftsplan tilsier en oppstart av arbeidene sommer 2016 og ferdigstillelse første kvartal 2017.

Les hele planen: Marienlyst skole – Utomhusplan – foreløpig (PDF)

Marienlyst skole - Perspektiv - Uterom - Foreløpig Marienlyst skole - Volumstudie - Foreløpig

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.