Fellesutgifter 2016

OBOS sender ut giroer for fellesutgifter for 2016 innen midten av januar. På grunn av sammenslåingen av sameiene vil det bli noen endringer.

Fellesutgiftene sendes ut fra det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4.

Avtalegiro

Seksjonseiere i B2 som har avtalegiro for fellesutgifter behøver ikke gjøre noe, fellesutgiftene vil trekkes som vanlig.

Seksjonseiere i B4 må si opp eventuelle eksisterende avtaler om Avtalegiro/E-faktura, dette kan gjøres med en gang. Når dere mottar papirfakturaene må dere inngå ny avtale. Dette gjør dere enkelt i nettbanken. Inntil ny avtale om Avtalegiro/E-faktura er på plass er du selv ansvarlig for at giroene blir betalt.

Lav økning av fellesutgiftene

Fellesutgiftene økes med bare 2 prosent, til tross for at det nå er innført kollektiv avtale om internett. Årsaken til at det blir så liten økning av fellesutgiftene er at rentekostnadene (lån) er lave og at styret ønsker å holde felleskostnadene så lave som mulig.

Enkelte poster på fellesutgiftene økes, bl.a. har Oslo kommune økt de kommunale avgiftene for renovasjon m.m. en del.

Samlet vil de aller fleste seksjonseierne få lavere månedsutgifter enn i 2015. De fleste sparer så mye på at vi får felles internett at dette kompenserer for økningen i de kommunale utgiftene.

Varme og varmtvann

Den nest største posten på giroene er varme og varmtvann.

Hver enkelt seksjonseier kan selv bestemme hvor mye de ønsker å betale for varme og varmtvann hver måned. Det er for sent å endre trekksummene for første halvår 2016 nå, men dersom du ønsker å endre trekkene for andre halvår 2016 kan du sende en e-post til reidun.grodas@obos.no innen 30. april 2016.

Det lønner seg å øke beløpet dersom du har fått store baksmeller tidligere, du kan senke det dersom du har fått betalt tilbake mye og ønsker lavere månedskostnader.

Du bør sette deg inn i hvordan varmeregnskapet fungerer dersom du ønsker å endre månedsbeløpet ditt.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.