El-tilsynet har godkjent anlegget vårt

Elektrisitetstilsynet var på kontroll i sameiene i begynnelsen av september. De fant ingen feil eller mangler, og hele anlegget ble godkjent.

Sameiene ble trukket ut til stikkprøvekontroll, der El-tilsynet bl.a. skulle kontrollere arbeidet som er gjort på hovedtavlene.

De kontrollerte i tillegg vaskeritavlene og enkelte underfordelere (seksjonseiernes sikringsskap). Spenningen ble kontrollert, jordfeilbrytere ettersett og mye annet ble pirket borti.

Sinus Elektro, som skiftet alle sikringsskapene og underfordelerne våre i fjor, fikk for øvrig også skryt fra El-tilsynet!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.