Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

På årsmøtet 2021 ble det fremmet benkeforslag til sak 7, punkt 4, 12, 13 og 15: revisjon av husordensreglene. Dette må behandles på et ekstraordinært årsmøte.

Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet sendes på Vibbo i morgen 5. mai. I følge vedtektenes §11 innkaller styret skriftlig til ekstraordinære årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Stemmeperioden kommer til å være fra 13. mai til 20. mai.

Saksliste og forslagenes ordlyd vil gå fram av innkallingen.

Med vennlig hilsen
Styret

blindernveien.no ble sist oppdatert 4.5.2021.