Ekstraordinære innbetalinger i juni 2013

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres i 2014. For å finansiere oppussingen har årsmøtet vedtatt å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie.

I 2012 ble det krevd inn 1,1 mill. i ekstraordinære innbetalinger. Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger, men det vil bli noen ekstra kostnader til vindusutskifting som hver enkelt må dekke i 2014. Se årsmøtepapirene for 2013 for detaljer.

Les mer om fasaderehabiliteringen.

Tabellen nedenfor viser sum per leilighetstype. Summen vil innkreves i juni 2013. Er du usikker på hvor mange andeler du har, sjekk seksjonsoversikten!

Ekstraordinær innbetaling per leilighetstype
Leilighetstype Andeler Sum 2013
Fireromsleilighetene 938 andeler ca 15500 kr
Treromsleilighetene i 2. til 10. etasje 815 andeler ca 13500 kr
Treromsleilighetene i 11. etasje 654 andeler ca 10800 kr
Store toromsleiligheter i 1. etasje 560 andeler ca 9300 kr
Små toromsleiligheter i 1. etasje 470 andeler ca 7800 kr
Store hybler i 1. etasje 310 andeler ca 5100 kr
Små hybler i 1. etasje 220 andeler ca 3600 kr

Summene vil bli avregnet mot varmeregnskapet. De aller fleste har betalt inn for mye i varme/varmtvann i år, og det overskytende beløpet blir trukket fra på de ekstraordinære innbetalingene.

Eksempel: Dersom du har betalt 5000 kr for mye i varme/varmtvann, og skal betale 13 500 kr i ekstraordinære innbetalinger; vil du få en faktura på 8500 kr i juni.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.