Egenkontroll av brannvern, strøm, VVS – fyll ut skjema og ta med på årsmøtet

Styret ønsker å øke fokuset på brannsikkerhet i blokkene, og følger med dette opp rapporten etter brannverngjennomgangen i september i fjor.

I forbindelse med gjennomgangen fikk 24 seksjoner merknad for at det manglet røyvarkselere i stuen. Fire seksjoner fikk merknad om at plombering av brannslukningsapparater var fjernet. Noen seksjoner fikk merknader på grunn av at brannluker ikke lot seg åpne eller var dekket til. Det er viktig at rømningsluke ikke er dekket til og lar seg åpne! Ikke sett tunge møbler på lukene. Ikke dekk til lukene med gulvbelegg. Det er også viktig at stigen er i orden. Hvis dere trenger assistanse til dette, ta kontakt med styret.

På grunn av merknadene, ber Styret om at alle seksjoner laster ned og fyller ut sameiets skjema for Egenkontroll av brannvern, strøm, VVS med mer. Skjemaet signeres, og levers til Styret på Årsmøtet 5. april. Det er også mulig å levere skjemaet i styrepostkassen eller på e-post til styret.

Skjemaet lastes ned her: https://blindernveien.no/filer/egenkontroll.pdf

Mer informasjon om egenkontrollen finnes her: https://blindernveien.no/brannforebygging/egenkontroll/

Mer om brannvarslere og brannsikringsutstyr kan leses her: https://blindernveien.no/brannforebygging/brannsikringsutstyr/

Les også branninstruksen: https://blindernveien.no/brannforebygging/branninnstruks/

Det finnes flere butikker som selger brannvernutstyr (varslere, brannslukningsapparater, brannskum, branntepper). Sameiet har benyttet Trygg og sikker AS; de har gode produkter og leverer raskt og enkelt. https://www.tryggogsikker.no/

Med vennlig hilsenStyret

blindernveien.no ble sist oppdatert 24.3.2022.