Dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18

Det blir dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18.00.

Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet:

  • Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren
  • Rydde uteområdene og plante
  • Male utepeisen og olje plattingen
  • Annet dugnadsarbeid
  • Dugnaden 12. mai er det særlig planting og såing m.m

Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet.

Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har dugnadsfritak, men kan gjerne bake en kake, boller e.l.

Dersom du ikke kan delta, ber vi om at du betaler kr. 500,- til sameiet.

Vel møtt!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.