Dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00.

Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet:

  • Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren
  • Rydde uteområdene og plante
  • Annet dugnadsarbeid

Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet.

Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har dugnadsfritak, men kan gjerne bake en kake, boller e.l.

Dersom du ikke kan delta, ber vi om at du betaler kr. 500,- til sameiet på kontonr.

6011.06.30479, merk med «dugnadspenger».

 

Vel møtt!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.