Datoplan for skifting av radiatorventiler

Årsmøtet i sameiene Blindernveien 2 og 4 vedtok i år at alle seksjonseiere blir pålagt å skifte radiatorventiler (radiatorkraner) som er eldre enn 10 år. Radiatorventilene er hver enkelt beboers ansvar, men i og med at det har vært så omfattende lekkasjeproblemer i sameiene de siste månedene, har årsmøtet pålagt samtlige seksjonseiere å skifte gamle ventiler.Styret bad i april om tilbakemelding om hvor mange ventiler som skal skiftes i hver leilighet, og fikk svar fra de aller fleste seksjonseierne. Vi har deretter hentet inn anbud, og valgte et tilbud fra Rørmontasje AS, som også har utført annet arbeid i sameiene tidligere. Prisen er 663 kr per radiatorkran, som inkluderer en termostatstyrt ventil (det betyr lavere fyringskostnader), en enkel sjekk av radiatoren og tilstramming av bunnskruene. Arbeidet må betales av hver enkelt seksjonseier, dette gjøres over varmeregnskapet.Du kan ta kontakt direkte med Rørmontasje på telefon 951 21 016 eller e-post rmont@online.no for å avtale tidspunkt for utskifting.

Styret har fått tilbake alle nøkler til leilighetene som er skiftet før 11. august. Rørleggeren må inn én gang til i leilighetene når anlegget blir fylt opp (for å se etter eventuelle lekkasjer som har oppstått mens anlegget har vært nedtappet). Styret beholder derfor nøklene inntil videre. Dersom du ønsker å få nøklene dine tilbake er det bare å ta kontakt med styreleder Erik Bolstad i 10. etasje i B2.

Blokk Seksjons-
nr
Etasje Dato for skifting Antall
som skal
skiftes
Antall radiatorer
i leiligheten
Levert nøkkel
B2 1 1 Ferdig 4 4 Fått nøkkel
B2 2 1 Ferdig 5 5
B2 3 1 Skal ikke skifte 0 3
B2 4 1 Ferdig 4 4
B2 5 2 Ferdig 6 6
B2 6 2 Ferdig 7 7
B2 7 2 Ferdig 5 5
B2 8 2 Ferdig 5 5
B2 9 3 Ferdig 6 6
B2 10 3 Ferdig 7 7  Fått nøkkel
B2 11 3 Ferdig 5 6
B2 12 3 Ferdig 6 6
B2 13 4 Ferdig 5 7
B2 14 4 Ferdig 6 7
B2 15 4 Ferdig 4 6 Fått nøkkel
B2 16 4 Ferdig 7 6  Fått nøkkel
B2 17 5 Ferdig 6
B2 18 5 Ferdig 6 6 Fått nøkkel
B2 19 5 Ferdig 6 5
B2 20 5 Ferdig 5 5
B2 21 6 Ferdig 6 7
B2 22 6 Ferdig 7 7  Fått nøkkel
B2 23 6 Skal ikke skifte 0 6
B2 24 6 Ferdig 6 6
B2 25 7 Ferdig 6 6
B2 26 7 Ferdig 3 6
B2 27 7 Ferdig 6 6
B2 28 7 Ferdig 5 5
B2 29 8 Ferdig 6 6  Fått nøkkel
B2 30 8 Ferdig 6 7
B2 31 8 Ferdig 3 5
B2 32 8 Ferdig 6 6
B2 33 9 Ferdig 3 3
B2 34 9 Ferdig 7 7
B2 35 9 Ferdig 5 6
B2 36 9 Ferdig 5 6
B2 37 10 Ferdig 6 6
B2 38 10 Ferdig 5 5
B2 39 10 Skal ikke skifte 5 5
B2 40 10 Ferdig 6 6 Har fått nøkkel
B2 41 11 Ferdig 4 7 Fått nøkkel
B2 42 11 Ferdig 1 8
B2 43 11 Ferdig 5 6 Vaktmester har nøkkel
B2 44 11 Ferdig 6 6

B4 1 1 Ferdig 4 4
B4 2 1 Ferdig 3 3
B4 43 1 Ferdig 4 4
B4 44 1 Ferdig 3 3
B4 3 2 Ferdig 7 7
B4 4 2 Ferdig 7 7
B4 5 2 Ferdig 4 6
B4 6 2 Ferdig 6 6
B4 7 3 Skal ikke skifte 0 5
B4 8 3 Ferdig 7 6 Fått nøkkel
B4 9 3 Ferdig 3 6
B4 10 3 Ferdig 6 6
B4 11 4 Ferdig 5 6
B4 12 4 Ferdig 6 6
B4 13 4 Skal ikke skifte 5 5
B4 14 4 Ferdig 5 6
B4 15 5 Ferdig 2 6
B4 16 5 Ferdig 6 7
B4 17 5 Ferdig 5 5
B4 18 5 Ferdig 5 5
B4 19 6 Ferdig 6 6
B4 20 6 Ferdig 3 6
B4 21 6 Ferdig 5 6 Fått nøkkel
B4 22 6 Ferdig 6 6
B4 23 7 Skal ikke skifte 0 6
B4 24 7 Ferdig 6 6
B4 25 7 Ferdig 5 5 Fått nøkkel
B4 26 7 Ferdig 5 6
B4 27 8 Skal ikke skifte 0 6
B4 28 8 Ferdig 4 6
B4 29 8 Ferdig 4 5
B4 30 8 Ferdig 5 5
B4 31 9 Ferdig 6 6
B4 32 9 Ferdig 6 6
B4 33 9 Ferdig 5 5
B4 34 9 Ferdig 5 6 Fått nøkkel
B4 35 10 Ferdig 7
B4 36 10 Ferdig 3 7
B4 37 10 Ferdig 6 6
B4 38 10 Ferdig 5 6
B4 39 11 Ferdig 6 8
B4 40 11 Ferdig 6 7
B4 41 11 Ferdig 4 4
B4 42 11 Ferdig 3 6

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.