Brev fra Statens kartverk

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret jobber med å finne ut av hva dette har av praktiske konsekvenser.

Vi har vært i kontakt med Kartverket, men har foreløpig ikke klart å få slått endelig fast om endringene kun gjelder tomtene våre eller om de omfatter hver enkelt leilighet.

Dersom endringene gjelder hver enkelt leilighet vil styret anke vedtaket som er gjort i Kartverket til Borgarting lagmannsrett.

Seksjonseierne trenger ikke kontakte Kartverket selv, og trenger ikke sende inn egen anke (med mindre du har lyst!).

Vi sender ut mer informasjon når vi vet mer.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.