Brannalarm utløst i B2 idag

En liten orientering fra styret om en brannalarm som gikk
i B2 i dag ca kl 15. Årsaken var en overopphetet plate i 4 etg. Alt var raskt under kontroll og ingen skade skjedd. Takk til de som handlet raskt og riktig iht. branninstruksen for sameiet.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god 17. mai, og
takke for fin innsats på dugnaden igår.

mvh Styret

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.