Bestilling av nye entredører

Det vises til tidligere informasjon på årsmøte 2009 vedrørende styrets arbeid med brannvern i Blindernveien 2 og 4.

Et av de tiltakene sameiet er blitt pålagt å utbedre av Oslo brann og redningsetat er bytte av slusedører og entredører til godkjente branndører. Sameiet har bekostet nye slusedører, entredørene er hver enkelt seksjonseiers ansvar. De nye dørene skal ivareta sikkerheten til beboerne ved en eventuell brann. Det fremkommer i Brannforskriften som er angitt nedenfor hvilken plikter som påhviler så vel styret som den enkelte seksjonseier;

  • Iht. § 2-1 pkt. 1 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (brannforskriften) skal eier av ethvert brannobjekt sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Iht. § 2-1 pkt. 4 i ovennevnte forskrift skal sikkerhetsnivået i eldre bygninger oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og forsvarlig ramme. (Å skifte dører der dette er nødvendig er innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.)
  • Iht. § 2-4 pkt. 2 skal eier av ethvert brannobjekt sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hul, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. (Vegger, dører og etasjeskiller)

De gamle entredørene (de originale, som ikke er godkjente branndører) er av en slik karakter at en brann i en av leilighetene vil medføre at røyk- og branngasser sprer seg til trapperom, kan dette få så store konsekvenser at de som oppholder seg i bygningen blir hindret i å komme seg i sikkerhet. Dette er et ansvar som hver enkelt selveier har ansvar for.

Styret minner om at alle er pålagt å sette inngodkjente branndører.

Det er totalt 38 seksjonseiere som har gammel dør, hvis alle bestiller samtidig vil prisen pr dør komme på 10.967 kroner, hvis det bare blir 18 (som står på listen til nå) bestillinger på ny dør, vil prisen bli 11.828 kroner. Den oppgitte prisen er basert på tilbudet fra DVS, som selvsagt tar en viss forbehold om endring av prisen.

Dersom du ønsker å bestille ny entredør på styrets fellesbestilling, må du gi styret beskjed innen 30. november 2009 enten via e-post (hjemmesiden) eller legg en lapp i styrets postkasse.

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.