Avfallshåndtering i Blindernveien 2 og 4

Styret inviterer til befaring 22. oktober kl. 18.00 for å drøfte og få innspill til alternativer for ny avfallsløsning for sameiet. Oppmøte utenfor B4.

Se oppslag med nærmere informasjon og tegning på oppslagstavlene i fellesarealene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.