Årsmøte mandag 6. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 6. mars 2017 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene).

Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 1. februar 2017. 

Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra til styret som vil formidle videre til valgkomiteen!

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.

3 . Godkjenning av styrets årsberetning og godkjenning av resultatregskap og balanse

4. Styrets honorar for 2016.

5. Etablering av nye parkeringsplasser

6. Vedlikeholdsplan

7. Budsjettforslag for 2017.

8. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.