Årsmøte mandag 12. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte, mandag, 12. mars 2018 kl.18.00 i
Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det
er viktig at seksjonseierne er representert.

Saksliste
1. KONSTITUERING

2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017. Sakspapirer på side 3-11.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017. Sakspapirer på side 15-22.

4. STYRETS HONORAR FOR 2017. Årsmøtene de siste årene har vedtatt at

5. PUMPEKUMLØSNING FOR B2. Sakspapirer på side 23-25.

6. REVISJON AV SAMEIETS VEDTEKTER ETTER NY EIERSEKSJONSLOV FRA
1.1.2018. Sakspapirer på side 26-32.

7. VEDLIKEHOLDSPLAN. Sakspapirer på side 33.

8. BUDSJETTFORSLAG FOR 2018. Sakspapirer på side 10.

9. VALG TIL STYRE, VASKERIKOMITE, HAGEKOMITE OG VALGKOMITE.

Du kan lese sakspapirene Årsmøte Sameiet Blindernveien 2 og 4

Vel møtt!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.