Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 i Vestre Aker Menighetshus.

Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene).

Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 24. januar 2014.

Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene?

Meld eventuelt fra til styret som vil formidle videre til valgkomiteen!

 

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.

3 . Godkjenning av styrets årsberetning og godkjenning av resultatregskap og balanse

4. Styrets honorar for 2013.

5. Fasaderehabilitering; Finansiering/låneopptak, ekstraordinære innbetalinger 2014, farge på fasaden

6. Vedtektsendring; to leiligheter i vaskerilokalene

7. Vedlikeholdsplan

7. Budsjettforslag for 2014.

8. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.