Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Sakspapirene blir sendt ut i posten. Du kan også laste de ned i pdf fil: 7191 og 7192 årsmelding vedr 2013

Dagsorden

1. Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Styrets årsberetning for 2013.

3. Godkjenning av årsregnskap for 2013, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat.

4. Styrets honorar for 2013. Årsmøtene de siste årene har vedtatt at styrehonoraret skal reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Forslag om styrehonorar i henhold til denne praksisen er kr. 64 138,- per sameie.

5. Fasaderehabilitering 2014. OBOS Prosjekt v/Jan Lindahl vil være tilstede sammen med 2 representanter fra Thorendal AS.

a) Orientering
b) Finansiering av fasaderehabiliteringen.
c) Valg av farge på fasaden
d) Forslag fra seksjonseier om å utsette fasaderehabiliteringen ett år.

6. Avtale med Get. Sakspapirer side 28.

7. Vedtektsendring: seksjonering av vaskeriene. Sakspapirer side 28.

8. Forslag fra seksjonseiere.
a) Frysebokser og kjølerom i B4 slås av.
b) Det skal ikke brukes nattsenkning av varmetilførsel til radiatorene i seksjonene.

9. Vedlikeholdsplan. Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2014 og foreløpig vedtas for 2015 – 2016.

10. Budsjettforslag for 2014.

11. Valg til styre, vaskerikomite, hagekomite og valgkomite.

 

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.