Årsmøte 2020

Sameiets årsmøte ble, som dere har fått informasjon om, utsatt på ubestemt tid pga koronasituasjonen.

Vi vil nå gjennomføre årsmøtet digitalt, slik at de lovpålagte oppgavene kan fullføres. Det digitale årsmøtet gjennomføres på Vibbo.no. Alle vil motta en sms den 16.april 2020 med informasjon og en lenke til Vibbo.no hvor årsmøtet vil foregå.

Årsmøtet åpnes på Vibbo.no 16.april 2020 kl 9, og er åpent i 8 dager.

Vi ber om at alle, som ikke allerede har gjort det, går inn på Vibbo.no og registrerer seg med sitt telefonnummer, eventuelt bank-id, der klikker dere inn på «Årsmøte» og kan stemme over sakene som fremmes.

Det vises for øvrig til «Årsmøte 2020 innkalling/årsrapport/regnskap» som alle sameiere allerede har mottatt både digitalt og på papir. Hva gjelder innkomne forslag fra beboere og forslag fra styret, er disse sakene utsatt til vi igjen kan møtes fysisk, slik at sakene kan bli presentert grundig og det er mulighet for både spørsmål, innspill og diskusjon.

Vel møtt til digitalt årsmøte 2020!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.