Årsmøte 15. mars kl. 18.00 i Vestre Aker menighetshus

Årsmøtet for Sameiet Blindernveien 2 og 4 blir mandag 15. mars kl 18.00 i Vestre Aker menighetshus.

Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før årsmøtet, i samsvar med vedtektene.

Saker som seksjonseierne ønsker behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 2. februar 2021.Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. Meld fra til styret om du er interessert eller har forslag på andre – så formidler vi til valgkomiteen!

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet

3. Godkjenning av styrets årsberetning og godkjenning av resultatregnskap og balanse

4. Styrets honorar for 2020

5. Vedlikeholdsplan

6. Budsjettforslag for 2021

7. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité

blindernveien.no ble sist oppdatert 14.1.2021.