Arbeidet på taket er sluttført

Brannventilasjonsanlegget er montert og glasmeisteren har avslutta arbeidet på taket.

Det nye glastaket skal vere heilt tett, slik at vi slepp fleire lekkasjar inn i trapperommet.

Brannventilasjonsanlegget blir kopla til om eit par veker: Då er alle brannalarmane ferdigmontert, og heile brannvarslingsanlegget blir slått på.

Nytt glastak og brannventilasjonsanlegg

Nytt glastak og brannventilasjonsanlegg

Bilete frå arbeidet med monteringa av det nye taket

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.