Arbeid med nye parkeringsplasser

Det vises til tidligere informasjon om arbeid med etablering av nye parkeringsplasser utenfor B2 og B4, og informasjon om behov for justering av plassering av parkeringsplassene utenfor B4 etter befaringer med mulige leverandører. Seksjonseierne i B4 ble gitt mulighet til å gi innspill til justeringene.
 
Styret har fått innspill fra flere seksjonseiere som er positive til endringene. Men vi har også fått tilbakemeldinger fra seksjonseier om at endringene vurderes som såpass store at de bør legges frem for årsmøtet før de iverksettes. Styret har derfor konkludert med at planlagte arbeider utenfor B4 utsettes inntil årsmøtet i 2019 får vurdert endringene. Selv om etablering av nye parkeringsplasser utenfor B4 utsettes, får sameiet 7 nye plasser utenfor B2. Det innebærer at nesten alle plassene vi mister når SIO starter utbyggingen blir erstattet før utbyggingen på B6 starter.

Arbeidene utenfor B2 er godt i gang og fremdriften fortsetter som planlagt. Der vil det også bli gjennomført mer helhetlige arbeider med utjevning og asfaltering av eksisterende innkjøring til B2. 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.