Arbeid med å etablere nye parkeringsplasser er godt igang

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplasser er nå godt igang utenfor B2.
Utenfor B4 starter arbeidet med nye parkeringsplasser opp rett etter påske.

I følge fremdriftsplanen skal arbeidene med nye parkingsplasser være
ferdig i løpet av uke 16 (20. april).

Utjevning og asfaltering av eksisterende innkjørsler til B2 og B4
gjennomføres ikke i denne omgang. I vedlikeholdsplanen er det planlagt
gjennomført neste år. Dette gir oss bedre tid til å vurdere mer
helhetlige løsninger for inngangspartiene, blant annet med «boder» for
papiravfall og eventuelt boder til sykler og annet utstyr. Asfaltering
av innkjørslene og øvrig parkeringsareal er kostnadskrevende tiltak
som det ikke er avsatt midler i årets budsjett til å gjennomføre. 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.