Kartverkssaken er anket til Borgarting

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret har anket vedtaket i Kartverket til Borgarting lagmannsrett.

Det var Kartverket selv som oppdaget det de mener var en feil i grunnboken, og Kartverket selv som har tatt initiativ til å gjøre endringer i grunnboken for alle seksjonene i Blindernveien 2 og 4.

Bakgrunnen for endringen er et punkt i festeavtalen vår med Opplysningsvesenets fond, der det står at Opplysningsvesenet skal godkjenne nye festeparter og at de skal godkjenne eventuell utleie av deler av tomtene våre.

Kartverket har tolket dette som at Opplysningsvesenets fond må godkjenne alle salg og all utleie i Blindernveien 2 og 4. Styret er uenig i denne tolkingen.

Styret har vært i kontakt med Opplysningsvesenets fond, som også er uenige med Kartverket. Fondet har ikke noe ønske om å godkjenne salg/utleie hos oss.

Styret har i dag anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett. Les brevet vi har sendt til lagsmannsretten (via Kartverket).

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.