Alternativer for å etablere nye parkeringsplasser

Sameiermøtet i mars behandlet sak om etablering av nye parkeringsplasser (sak 5). Sameiermøtet vedtok at det skal etableres nye parkeringsplasser, at styret skulle utrede to alternativer.for nye parkeringsplasser og innkalle til nytt sameiermøte.

Styret har vurdert flere alternativer til etablering av nye parkeringsplasser. Du kan se en skisse som viser alternativene og antall plasser de ulike alternativene kan gi her: Parkeringsalternativer.

Styret gjennomført befaring med interesserte beboere tirsdag 30. mai. Vi takker for alle innspill både før og under befaringen. Innspill under befaringen har gitt ett Nytt parkeringsalternativ med ni plasser. 

Innspill og synspunkter på parkeringsalternativene kan fortsatt sendes til styret på e-post eller legges i styrepostkassene. Frist for innspill er 15. juni.

Styret vil innkalle til sameiermøte i slutten av august.   

 
 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.