Nytt fra styret

Kjære beboere i Blindernveien 2 og 4

Som dere vet har vi måttet foreta en omrokkering i styret og Ola Nordal er nå ny styreleder fra 1/10. Vi takker Therese for all innsatsen og de utrolig mange timene med arbeid hun har lagt ned i løpet av det halve året hun satt ved roret.

Kontakt med styret skal primært skje på epost til styret@blindernveien.no eller via Vibbo. I saker som angår forhold i de respektive blokkene kan blokkontaktene kontaktes. I B4 er dette Manmit Kaur og i B2 Fredrik Riise. Se oppslag i gangen. For større saker som haster kan man ta kontakt med styreleder direkte – men bruk helst epost/Vibbo også her.

I sommer har vi hadde vi problemer i B2 med at kloakkpumpen gikk tett flere ganger. Hver gang pumpen går tett koster det sameiet flere tusen kroner. Så langt i år har vi brukt godt over 100 000 kr av vedlikeholdsbudsjettet vårt på dette. Vi har fisket ut blant annet aluminium, q-tips, tørkefiller, tamponger og en t-skjorte (!). Vi hengte derfor opp et infoskriv på alle dører i B2 om at det bare er toalettpapir som skal kastes i do. Så langt ser det ut til at kampanjen har virket. Styret har startet en prosess med å vurdere alternativer til dagens kloakkløsning – men dette vil bli omfattende og svært kostbart.

I løpet av sommeren har vi også gjort utbedringer på heisene i begge blokkene. Det har blitt installert nye alarmer, og gjort annet vedlikehold.

Norsk Brannvern har gått gjennom leilighetene, og styret avventer rapport fra dem. Styret har fått meldinger om løse stiger og luker som ikke lar seg åpne i rømningsveiene på balkongene. Det er viktig at alle beboere sørger for at disse er i orden. Det vil bli lagt spesielt vekt på at rømningsveien er i orden til høstens egenkontroll-runde. Denne vil finne sted i løpet av oktober. Mer info kommer.

Søknaden om bygging av nye sykkelboder snirkler seg sakte gjennom byråkratiet i Plan- og bygningsetaten. Vi har måttet ta prøver av forurensning i grunnen, og dette har forsinket prosjektet noe – men vi håper å komme i gang med selve byggingen nå i løpet av høsten. Et eget infoskriv om sykkelbodene sendes ut separat om kort tid.

Blindernveien og Marienlystparken viser seg nå fra sin fineste side, med masse flotte farger. Vi håper dere nyter høsten!

Med vennlig hilsen

Styret

blindernveien.no ble sist oppdatert 4.10.2021.