Avregning av varme og varmtvann

Styret har fått foreløpige avregninger for varme og varmtvann. Utbedringene av varmeanlegget og en mild vinter har ført til at de fleste seksjonseierne har penger til gode.

68 seksjonseiere vil få tilbake penger. 8 seksjonseiere går i null. 12 seksjonseiere får baksmell.

Husk at du selv kan velge hvor mye du vil betale for varme og varmtvann per måned. Dersom du betaler mye hver måned vil du få tilbake penger hvert år, betaler du lite vil du få baksmell hvert år.

Betalt for mye? Da får du lavere ekstraordinære innbetalinger i juni!

Seksjonseiere som har betalt inn for mye får normalt tilbakebetalt penger i juni.

Årsmøtet vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie i år.

I år betaler ikke sameiene ut de overskytende beløpene fra varmeregnskapet, men motregner det mot de ekstraordinære innbetalingene. Dette gjør at innbetalingene i juni blir lavere enn varslet på årsmøtet.

Eksempel: Dersom du har betalt 5000 kr for mye i varme/varmtvann, og skal betale 13 500 kr i ekstraordinære innbetalinger; vil du få en faktura på 8500 kr i juni.

Grunnen til at vi har valgt denne løsningen er at det er dumt å betale ut noen tusenlapper én uke, for deretter å kreve dem inn igjen uka etter. Vi sparer også en del administrasjonskostnader til OBOS, og slipper å samle inn kontonummer til nesten alle seksjonseierne.

Slik måles forbruket

Det er målere på alle radiatorene og på varmtvannet som måler hvor mye hver seksjon bruker av varme og varmtvann.

Målerne er svært nøyaktige. Det blir overført informasjon om hvor mye hver enkelt bruker til firmaet Ista AS hver dag. Ista regner sammen forbruket og fordeler kostnader for oss én gang i året.

Forbruket måles per kalenderår. Avregningen kommer i mai/juni påfølgende år (vi må vente på endelig avregning fra Hafslund + godkjent årsregnskap for sameiene).

Stor variasjon i forbruk av varme og varmtvann

Leilighetene i første og ellevte etasje bruker naturlig nok mer varme enn de andre leilighetene. Vi ser også at eldre beboere har noe høyere forbruk, trolig fordi disse beboerne har høyere innetemperatur. I snitt betaler hver seksjon 6200 kr i varme per år. Seksjonen med lavest forbruk betaler 600 kr (en leilighet som står tom); og seksjonen med høyest forbruk betaler 7500 kr.

Det er enda større variasjon i forbruket av varmtvann. I snitt betaler hver seksjon 2300 kr. Det laveste forbruket var 200 kr (ubebodd leilighet), det høyeste var 8600 kr (utleieleilighet med mange unge beboere). De eldre beboerne har gjennomgående lavt forbruk, mens 30-40-åringene har høyt forbruk. Beboere som ofte observeres i treningstøy har det høyeste forbruket :-)

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.