Referat fra ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 for å velge ny revisor og diskutere fasadeoppussing.

Referat Blindernveien 2.

Referat Blindernveien 4.

Det kom spørsmål om hvilken farge blokkene vil ha etter oppussingen. Årsmøtet diskuterte dette, og en uformell avstemning viste at alle de frammøtte ønsket at blokkene fremdeles skal være blå. Styret ble oppfordret til å male opp tre felter på fasaden med ulike blåtoner som årsmøtet i 2013 kan stemme over.

Styret informerer

Styreleder holdt en kort orientering om aktuelle saker i sameiene. Her følger et kort sammendrag, skrevet av forretningsfører Reidun Grodås:

  • Brannvern: Det ble montert nytt brannvarslingsanlegg tidligere i år. Det har vært enkelte falske brannalarmer, men etter justeringer og tilpassinger ser det ut som anlegget fungerer tilfredsstillende.
  • Varme: Radiatorene ble satt på 15.11.2012. Hafslund har justert opp prisen på fjernvarme. Prisen ligger nå 5 prosent under elektrisk strøm. Elektrisk strøm varmer bedre pr kilowatt time og gir i realiteten mer varme per krone enn fjernvarme. Det er rimeligere å benytte elektrisk strøm enn fjernvarme. Sameierne anbefales derfor å benytte en elektrisk varmeovn, hvis det er kjølig, når varme ikke er satt på radiatorene.
  • Kontroll i leilighetene: Styret skal gå rundt på kontroller i de enkelte leiligheter. Dette med bakgrunn i Gjensidige og selskapets forsikringspremie. Styret fikk meddelse om at Gjensidige vurderte å doble premien relatert til alle skadesakene som er registrert. Styret har orientert om alle vedlikeholds- og oppgraderingsarbiedene som er utført. For ytterligere oppfølging for å slippe den store premieøkningen, foretar styret kontroll i de enkelte leilighetene. Forsikringsselskapet er positive til dette.
  • Diverse problemer med inngangsdør i Blindernveien 4. Døren vil bli skiftet.
  • Vaskeri: Det er vedtatt å flytte vaskeri til fyrrom. Det er begjært seksjonering av vaskeri. Kommunen vil bruke ca 4-5 måneder på dette arbeidet.
  • Prisstigning på leiligheter. Leilighetsprisene er øket ca 15-20 % det siste året.
  • Ordinært årsmøte 2013 er fastsatt til mars 2013.
  • Kontroll av el anlegg: Nesten alle i Blindernveien 2 har hatt besøk av Eltilsynet som har utført kontroll av elektriske anlegg . Gjennomgangen har vært positiv, og styret har ikke hørt om noen kritiske merknader. Fellesanlegget har vært kontrollert tidligere – det ble opplyst at kontrollør var svært fornøyd.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.