Radiatorane blir slått på 27. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 27. september ca kl 16.

Det er viktig at alle:

  • Sjekkar om det har oppstått lekkasjar. Det kan oppstå små skadar når anlegget er delvis nedtappa gjennom sumaren.
  • Luftar radiatorane sine godt dei fyrste dagane slik at vi får skikkeleg varme i heile huset. Slik luftar du ein radiator.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.